Thiết kế lịch Tết độc quyền – Báo giá thiết kế lịch độc quyền

Nhằm giúp cho khách hàng có những thông tin cần thiết, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho việc thiết kế một bộ lịch tết thật đẹp và ấn tượng mà chi phí thấp nhất. Chúng tôi xin đưa ra một số lựa chọn về các gói thiết kế lịch tết để các bạn tham khảo.

1. Thiết kế lịch để bàn trọn gói.

* Bao gồm các chi tiết sau:

– Thiết kế kiểu dáng lịch (bao gồm đế lịch và bộ số)

– Thiết kế bộ số

2. Thiết kế

– Tạo dáng lịch

– Thiết kế bộ số