Thiết kế mẫu lịch Tết 2014

 

Lịch Tết là một phần rất quan trọng trong đời sống của con người nói chung và người Việt Nam ta nói riêng. Theo thời gian lịch có những thay đổi về cách thức trình bày và chất liệu làm lịch, cho đến ngày lịch không còn đơn thuần là để xem ngày tháng, thời tiết… Lịch Tết còn đóng vai trong rất quang trọng trong việt trang trí, kết hợp quảng cáo cho các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt kinh doanh sản xuất,  hay các tổ chức trong xã hội…Lịch được xem như một món quà tặng hấp dẫn dịp cuối năm của các  doanh nghiệp. Dưới đây là một số ý tưởng thiết kế mẫu mã của lịch cũng như chất liệu để làm lịch treo tường phổ biến hiện nay.

cover

Mẫu lịch Tết 2014

Mẫu lịch treo tường 2014 - 7-8

Mẫu lịch Tết 2014

mẫu lịch treo tường 2014 - 5-6

Mẫu lịch Tết 2014

Mẫu lịch treo tường 2014 3-4

Mẫu lịch Tết 2014

mẫu lịch treo tường 2014

Mẫu lịch Tết 2014

Mẫu lịch treo tường 2014 - 9-10

Mẫu lịch Tết 2014

Mẫu lịch treo tường 2014 - 11-12

Mẫu lịch Tết 2014