Mẫu đã được đăng kí bảo hộ kiểu dáng- Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của Gmango